Sinds 2016 kan men in Vlaanderen op initiatief van de Vlaamse Overheid genieten van een premie bij de aankoop van een zero-emissievoertuig. Sinds 2017 geldt dit ook voor het leasen van zero-emissievoertuigen. Met zero-emissie premie bedoelt men een premie voor nieuw voertuig dat volledig op elektriciteit of waterstof rijdt. In 2018 deden zo’n 415 Vlamingen een aanvraag voor de premie, waarbij de Nissan Leaf het populairste model was.

Hoeveel bedraagt de zero-emissie premie voor elektrische voertuigen?

De premie is afhankelijk van de datum van het indienen van de online aanvraag en de cataloguswaarde van het voertuig. De cataloguswaarde van het voertuig wordt berekend door de totaalwaarde van het voertuig te nemen zonder opties en kortingen, maar inclusief btw.

 • Cataloguswaarde minder dan € 31.000 – € 4.000 premie (aanmelding 2017, 2018 of 2019)
 • Cataloguswaarde van € 31.000 tot € 40.999,99 – € 3.500 premie (aanmelding 2017, 2018 of 2019)
 • Cataloguswaarde van € 41.000 tot € 60.999,99 – € 2.500 premie (aanmelding 2017, 2018 of 2019)
 • Cataloguswaarde vanaf € 61.000 – € 2.000 premie (aanmelding 2017, 2018 of 2019)

De Vlaamse Overheid voorziet een budget van 5 miljoen euro per jaar.

Wie kan genieten van een zero-emissie premie?

Allereerst is de zero-emissiepremie beschikbaar voor alle particulieren (natuurlijke personen) die een voertuig aankopen die voldoet aan de voorwaarden. Een particulier kan genieten van maximaal 1 premie per voertuigtype.

Daarnaast kunnen ook vzw’s (Vereniging Zonder Winstoogmerk) en aanbieders van autodelen de premie aanvragen. Deze instanties kunnen premies voor meerdere voertuigen aanvragen, maar er geldt een maximum van € 200.000 per bedrijf per jaar.

Zelfstandigen of eenmanszaken kunnen ook in aanmerking komen voor de premie, op voorwaarde dat het voertuig niet aangekocht wordt door een rechtspersoonlijkheid. Een vennootschap die geen deelautodiensten aanbiedt, kan dus geen beroep doen op de premie.

Welke voertuigen komen in aanmerking?

Zowel voertuigen die aangekocht worden, als voertuigen die gebruikt worden voor leasing komen in aanmerking voor de premie. Er zijn verschillende voorwaarden waaraan het voertuig moet voldoen om in aanmerking te komen voor de premie:

 • Het moet een nieuw voertuig zijn. Tweedehandsvoertuigen komen niet in aanmerking voor de premie.
 • De wagen moet volledig zero-emissie zijn: enkel elektrische voertuigen die uitsluitend op elektriciteit rijden of voertuigen die volledig op waterstof rijden komen dus aanmerking. Voor hybride voertuigen kan er geen aanspraak worden gedaan op de premie.
 • Het voertuig moet behoren tot categorie M1 (passagiersvoertuig) of het moet een lichte bestelwagen zijn die tot categorie N1 behoort.
 • De premie wordt uitgekeerd door de Vlaamse Overheid, dus het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest.
 • Het voertuig moet minstens 3 jaar behouden worden of men moet het leasen voor minstens 3 jaar. Voor aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar.

Hoe kan ik de zero-emissiepremie aanvragen?

Om van de premie te kunnen genieten, moet je natuurlijk zelf nog altijd actie ondernemen. Wat men alvast zeker moet weten is dat de premie online aangevraagd moet worden en dit binnen de 3 maanden na de inschrijving van het voertuig. Dit kan op de website www.energiesparen.be

Bij de aanvraag moeten er twee documenten digitaal toegevoegd worden, namelijk een pdf-bestand van alle facturen en een pdf-bestand van het inschrijvingsbewijs.

Nadat je de online aanvraag heeft afgerond, krijg je een bevestiging via mail waarin je een dossiercode terugvindt en de vermelding of er nog voldoende budget is. Vervolgens zal het Vlaams Energieagentschap het dossier onderzoeken en een beslissing maken.

Vzw’s en autodeelbedrijven kunnen premies voor meerdere voertuigen in één aanvraag indienen.

Wat zijn veelgemaakte fouten bij de premie-aanvraag?

Het is belangrijk om de procedure voor de aanvraag van de premie correct uit te voeren. Dit zal je niet alleen zekerheid geven over het ontvangen van de premie, maar kan het proces ook versnellen. De Vlaamse Overheid heeft enkele veelgemaakte fouten opgesomd, zodat personen die een aanvraag willen doen hier duidelijk op kunnen letten.

 • Identificatie van de aanvrager: Vaak komt de naam op het inschrijvingsbewijs niet overeen met de persoon die de premie-aanvraag uitvoert. Dit is wel noodzakelijk, dus in geval van een aankoop met een partner is het belangrijk dat men steeds dezelfde naam gebruikt voor inschrijving van het voertuig en aanvraag van de premie.
 • Betalingsbewijs is onvolledig: Hier moet men steeds het bewijs leveren voor het volledige factuurbedrag.
 • Inschrijvingsbewijs is onvolledig: Zowel de gegevens van de persoon die het voertuig inschrijft als de gegevens van het voertuig zelf moeten toegevoegd worden
 • De aanvraag voor inschrijving wordt opgeladen: Men moet steeds het afgeleverde inschrijvingsbewijs opladen bij de aanvraag, een aanvraag tot inschrijving is niet voldoende
 • Foutief bankrekeningnummer: De Vlaamse Overheid benadrukt dat men best het opgegeven bankrekeningnummer nog eens controleert, zodat dit zeker correct is voor een mogelijke uitbetaling.

Wat met Wallonië en Brussel?

In het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden er helaas nog geen premies voor elektrische voertuigen uitgegeven. Men kan hier wel ook genieten van een voordeligere inschrijving

Leave a Reply

Close Menu