Belastingen en een elektrische auto: Welke belastingen zijn er en wat moeten we betalen? We bekijken hier twee type belastingen op elektrische auto’s, namelijk de belasting op inverkerkeerstelling en de inschrijvingstaks. De belasting op inverkeerstelling (BIV) ofwel inschrijvingsbelasting is een eenmalige belasting die iedere eigenaar (persoon of bedrijf) van een voertuig moet betalen bij de ingebruikname van het voertuig indien men het voertuig op de openbare weg in België wilt gebruiken. De inschrijvingsbelasting of inschrijvingstaks is afhankelijk van het gewest (Vlaams, Waals of Brussels Hoofdstedelijk) waar het voertuig wordt ingeschreven.

Daarnaast is er nog de verkeersbelasting, een belasting op motorvoertuigen, die jaarlijks betaald moet worden. Deze wordt berekend op basis van de fiscale pk, maar aangepast aan de CO2-uitstoot, Euronorm en type brandstof.

Belastingen voor een elektrische auto in Vlaanderen

In Vlaanderen geldt een onbeperkte vrijstelling voor een puur elektrische auto. Dit wilt dus zeggen dat u voor een puur elektrisch voertuig (een voertuig dat enkel en alleen op elektriciteit rijdt) geen inschrijvingsbelasting en geen jaarlijkse verkeersbelasting moet betalen in Vlaanderen.

Als u een puur elektrisch voertuig wilt inschrijven, dan wordt de vrijstelling automatisch toegekend en ontvangt u geen aanrekening.

Let op: Deze vrijstelling geldt niet voor leasingvoertuigen. Voor leasewagens geldt nog de oude BIV-berekening, wat betekent dat enkel het vermogen van het voertuig de belastingen bepaalt. Hieronder vindt u hier meer informatie over.

Belastingen voor een elektrische auto in Wallonië

In Wallonië is er nog geen vrijstelling van deze belastingen, maar daar betaalt u wel het minimum. In totaal betaalt u 61,50 euro om een elektrische auto in te schrijven, onafhankelijk van het vermogen van het voertuig. Jaarlijks betaalt u de minimum verkeersbelasting van 77,35 euro.

Belastingen voor een elektrische auto in Brussel

In Brussel geldt hetzelfde tarief als in Wallonië. In totaal betaalt u in Brussel 61,50 euro om een elektrische auto in te schrijven, onafhankelijk van het vermogen van het voertuig. De jaarlijkse verkeersbelasting bedraagt ook 77,35 euro.

Belastingen voor leasewagens

De belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting voor puur elektrische wagens die gebruikt worden als leasewagens in Vlaanderen worden nog berekend volgens het systeem dat ook van toepassing is in Brussel en Wallonië. Hierbij hangt de BIV af van het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (kW). De variabele dat uitkomt in het hoogste belastingbedrag (pk of kW) is bepalend.

Artikels die je kunnen interesseren

Wat met de fiscale aftrekbaarheid en voordeel alle aard van een elektrische wagen? 

Een premie voor de aankoop van een elektrische auto? Wie krijgt het en hoe werkt het?

Leave a Reply

Close Menu